Partners

Associates

Staff

HRM/ QAM
George Karatzas

Graphic Arts
Georgios Zoppas
Artemis Tsoukala

Draft Persons
Aleka Gyzi
Maria Tsekoura

IT Manager
Marios Kafetzis

Photographer
Nikolas Ventourakis

Administration
Iro Porgioti
Fani Lilou
Maria Sella

Accounting
Katerina Sochoriti
Eleni Polichronaki
Dimitra Adamopoulou

Secretarial Department
Angeliki Papadopoulou
Anna Pitsinou